رویه های ارسال سفارش

هزینه ارسال کلیه اجناس در تهران به عهده خریدار میباشدو هزینه ارسال به شهرستان ها برابر با کرایه حمل باربری های معتبر خواهد بود.