پیشنهادهای شگفت انگیز
کولر-گازی-اسپلیت-هایسنس-مدل-مایا-hrh-30vq.jpg
9,370,000 تومان

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-30VQ

مدل:HRH-30VQ
ظرفیت:30026
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال

کولر-گازی-اسپلیت-هایسنس-مدل-مایا-hrh-24tq.jpg
8,240,000 تومان

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-24TQ

مدل:HRH-24TQ
ظرفیت:24000
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

کولر-گازی-اسپلیت-هایسنس-مدل-مایا-hrh-18tq.jpg
7,000,000 تومان

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-18TQ

مدل:HRH-18TQ
ظرفیت:18000
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

کولر-گازی-اسپلیت-هایسنس-مدل-مایا-hrh-12tq.jpg
4,840,000 تومان

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-12TQ

مدل:HRH-12TQ
ظرفیت:11942
گارانتی:2 سال قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

کولر-گازی-اسپلیت-هایسنس-مدل-مایا-hrh-09tq.jpg
4,640,000 تومان

کولر گازی اسپلیت هایسنس مدل مایا HRH-09TQ

مدل:HRH-09TQ
ظرفیت:9212
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال

کولر-گازی-هایسنس-با-کمپرسور-روتاری-مدل-hrc-30vq.jpg
تومان

کولر گازی هایسنس با کمپرسور روتاری مدل HRC-30VQ

مدل:HRC-30VQ
ظرفیت:30000
گارانتی:5 الی 50 درجه سانتیگراد
گارانتی : 5 سال

کولر-گازی-هایسنس-با-کمپرسور-روتاری-مدل-hrc-18db.jpg
تومان

کولر گازی هایسنس با کمپرسور روتاری مدل HRC-18DB

مدل:HRC-18DB
ظرفیت:18084
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

کولر-گازی-هایسنس-با-کمپرسور-روتاری-مدل-hrc-12db.jpg
تومان

کولر گازی هایسنس با کمپرسور روتاری مدل HRC-12DB

مدل:HRC-12DB
ظرفیت:12000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال

کولر-گازی-پرتابل-هایسنس-مدل-hph-12f.jpg
تومان

کولر گازی پرتابل هایسنس مدل HPH-12F

مدل:HPH-12F
ظرفیت:12010
گارانتی:
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت زرین

کولر-گازی-هایسنس-با-کمپرسور-پیستونی-مدل-hkc-30vq.jpg
تومان

کولر گازی هایسنس با کمپرسور پیستونی مدل HKC-30VQ

مدل:HKC-30VQ
ظرفیت:30000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

کولر-گازی-هایسنس-با-کمپرسور-پیستونی-مدل-hkc-24db.jpg
تومان

کولر گازی هایسنس با کمپرسور پیستونی مدل HKC-24DB

مدل:HKC-24DB
ظرفیت:24000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال

کولر-گازی-اسپلیت-اینورتر-هایسنس-مدل-ورسای-hih-30vq.jpg
12,880,000 تومان

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HiH-30VQ

مدل:HiH-30VQ
ظرفیت:30000
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال

کولر-گازی-اسپلیت-اینورتر-هایسنس-مدل-ورسای-hih-24tg.jpg
9,270,000 تومان

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HiH-24TG

مدل:HiH-24TG
ظرفیت:22178
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال

کولر-گازی-اسپلیت-اینورتر-هایسنس-مدل-ورسای-hih-18tg.jpg
8,030,000 تومان

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HiH-18TG

مدل:HiH-18TG
ظرفیت:18000
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال

کولر-گازی-اسپلیت-اینورتر-هایسنس-مدل-ورسای-hih-12tg.jpg
5,870,000 تومان

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HiH-12TG

مدل:HiH-12TG
ظرفیت:12000
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

کولر-گازی-اسپلیت-اینورتر-هایسنس-مدل-ورسای-hih-09tg.jpg
تومان

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس مدل ورسای HiH-09TG

مدل:HiH-09TG
ظرفیت:9000
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

کولر-گازی-ایستاده-هایسنس-مدل-hfh-90fm.jpg
تومان

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-90FM

مدل:HFH-90FM
ظرفیت:88715
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال

کولر-گازی-ایستاده-هایسنس-مدل-hfh-60fm.jpg
تومان

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-60FM

مدل:HFH-60FM
ظرفیت:60000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

کولر-گازی-ایستاده-هایسنس-مدل-hfh-48fm.jpg
تومان

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-48FM

مدل:HFH-48FM
ظرفیت:48000
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

کولر-گازی-ایستاده-هایسنس-مدل-hfh-36fm.jpg
تومان

کولر گازی ایستاده هایسنس مدل HFH-36FM

مدل:HFH-36FM
ظرفیت:36000
گارانتی:18 ماه قطعات فنی – 5 سال کمپرسور
گارانتی : 5 سال گارنتی شرکت اصلی

اسپلیت-کاستی-اینورتر-هایسنس-auc-60ux4sfa.jpg
تومان

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس AUC-60UX4SFA

مدل:AUC-60UX4SFA
ظرفیت:60000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال

اسپلیت-اینورتر-کاستی-هایسنس-auc-48ux4sfa.jpg
تومان

اسپلیت اینورتر کاستی هایسنس AUC-48UX4SFA

مدل:AUC-48UX4SFA
ظرفیت:48000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

اسپلیت-کاستی-سقفی-هایسنس-onoff-مدل-auc-48hr4fha.jpg
تومان

اسپلیت کاستی سقفی هایسنس ON/OFF مدل AUC-48HR4FHA

مدل:AUC-48HR4FHA
ظرفیت:48000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

اسپلیت-کاستی-اینورتر-هایسنس-auc-36ux4sea.jpg
تومان

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس AUC-36UX4SEA

مدل:AUC-36UX4SEA
ظرفیت:36000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

اسپلیت-کاستی-اینورتر-هایسنس-auc-24ux4sea.jpg
تومان

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس AUC-24UX4SEA

مدل:AUC-24UX4SEA
ظرفیت:24000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

اسپلیت-کاستی-سقفی-هایسنس-onoff-مدل-auc-24hr4faa.jpg
تومان

اسپلیت کاستی سقفی هایسنس ON/OFF مدل AUC-24HR4FAA

مدل:AUC-24HR4FAA
ظرفیت:24000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

اسپلیت-کاستی-اینورتر-هایسنس-auc-18ux4saa.jpg
تومان

اسپلیت کاستی اینورتر هایسنس AUC-18UX4SAA

مدل:AUC-18UX4SAA
ظرفیت:18000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال

اسپلیت-کاستی-سقفی-هایسنس-onoff-مدل-auc-18hr4faa.jpg
تومان

اسپلیت کاستی سقفی هایسنس ON/OFF مدل AUC-18HR4FAA

مدل:AUC-18HR4FAA
ظرفیت:18000
گارانتی:چین
گارانتی : 5 سال گارانتی شرکت اصلی

فاقد تصویر شاخص
2,070,000 تومان

کولرگازی ایستاده سامسونگ اینورتر مدل AF50MS

مدل:AF50MS
ظرفیت:50000
گارانتی:سام سرویس
شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی

فاقد تصویر شاخص
2,012,000 تومان

کولرگازی ایستاده سامسونگ اینورتر مدل AF50MS

مدل:AF50MS
ظرفیت:50000
گارانتی:سام سرویس
شرایط گارانتی : 5 سال ضمانت تعويض كمپرسور و 18 ماه گارانتی قطعات فنی