پیشنهادهای شگفت انگیز
file98930ccba6a34cda9fea79df877eb000.jpg
5%
5,100,000 تومان 4,850,000 تومان

کولر گازی اسپلیت توشیبا مدل RAS-18S3KHS-EE

مدل: RAS-18S3KHS-EE
ظرفیت:17060
گارانتی:شرکت بدر تک الکتریک
طبق ضمانت نامه- 2 سال قطعات 5 سال کمپرسور

file187fe3eca3eb4f95b836cf043769f541.jpg
5%
3,230,000 تومان 3,070,000 تومان

کولر گازی اسپلیت توشیبا مدل RAS-10S3KHS-EE

مدل: RAS-10S3KHS-EE
ظرفیت:8599
گارانتی:شرکت بدر تک الکتریک
طبق ضمانت نامه- 2 سال قطعات 5 سال کمپرسور

file3e33950e1c274780b9f0f8ca648fe6aa.jpg
5%
7,050,000 تومان 6,700,000 تومان

کولر گازی اسپلیت توشیبا مدل RAS-22S3AV-E

مدل: RAS-22S3AV-E
ظرفیت:20472
گارانتی:شرکت بدر تک الکتریک
طبق ضمانت نامه- 2 سال قطعات 5 سال کمپرسور

file054d0783cc434dc885da69381e22c901.jpg
5%
3,600,000 تومان 3,420,000 تومان

کولر گازی اسپلیت توشیبا مدل RAS-13S3KHS-EE

مدل: RAS-13S3KHS-EE
ظرفیت:12113
گارانتی:شرکت بدر تک الکتریک
طبق ضمانت نامه- 2 سال قطعات 5 سال کمپرسور

file1306302abbb94b539a7f3461f78b95ff.jpg
5%
3,950,000 تومان 3,750,000 تومان

کولر گازی اسپلیت توشیبا مدل RAS-10S3AV-E

مدل: RAS-10S3AV-E
ظرفیت:8530
گارانتی:شرکت بدر تک الکتریک
طبق ضمانت نامه- 2 سال قطعات 5 سال کمپرسور

file142f050777b445729dde1bc15e1b7e2a.jpg
5%
5,950,000 تومان 5,650,000 تومان

کولر گازی اسپلیت توشیبا مدل RAS-18S3AV-E

مدل: RAS-18S3AV-E
ظرفیت:14330
گارانتی:شرکت بدر تک الکتریک
طبق ضمانت نامه- 2 سال قطعات 5 سال کمپرسور

file2019cbcfe31d4baba8eb674b38c2832e.jpg
5%
5,750,000 تومان 5,450,000 تومان

کولر گازی اسپلیت توشیبا مدل RAS-24S3KHS-EE

مدل: RAS-24S3KHS-EE
ظرفیت:21837
گارانتی:شرکت بدر تک الکتریک
طبق ضمانت نامه- 2 سال قطعات 5 سال کمپرسور

filea10b18df2ccc4f74a5d44e1671cfb37a.jpg
6%
4,300,000 تومان 4,050,000 تومان

کولر گازی اسپلیت توشیبا مدل RAS-13S3AV-E

مدل: RAS-13S3AV-E
ظرفیت:11942
گارانتی:شرکت بدر تک الکتریک
طبق ضمانت نامه- 2 سال قطعات 5 سال کمپرسور

filecc18aba65d2e42f2a5b4701303d76de2.jpg
5%
6,450,000 تومان 6,120,000 تومان

کولر گازی اسپلیت توشیبا مدل RAS-30N3KP-AR

مدل: RAS-30N3KP-AR
ظرفیت:
گارانتی:شرکت بدر تک الکتریک
طبق ضمانت نامه- 2 سال قطعات 5 سال کمپرسور

کولر-گازی-ایستاده-میدیا-مدل-everest-48h3.jpg
4%
9,410,000 تومان 9,059,000 تومان

کولر گازی ایستاده مایدیا مدل EVEREST-48H3

مدل:EVEREST-48H3
ظرفیت:48000
گارانتی:دارد – طبق تعرفه شرکت گارانتی

کولر-گازی-ایستاده-میدیا-مدل-اورست-۳۶h3.jpg
4%
7,380,000 تومان 7,102,000 تومان

کولر گازی ایستاده مایدیا مدل EVEREST-36H3

مدل:EVEREST-36H3
ظرفیت:36000
گارانتی:چین

کولر-گازی-ایستاده-میدیا-مدل-اورست-۳۶h3.jpg
4%
7,380,000 تومان 7,102,000 تومان

کولر گازی ایستاده مایدیا مدل EVEREST-36H3

مدل:EVEREST-36H3
ظرفیت:36000
گارانتی:چین

کولر-گازی-اینورتر-میدیا-مدل-mission-30h10i.jpg
4%
7,360,000 تومان 7,081,000 تومان

کولر گازی اینورتر مایدیا مدل Mission-30H10i

مدل:Mission-30H10i
ظرفیت:30000
گارانتی:چین

کولر-گازی-اینورتر-میدیا-مدل-mission-24h10i.jpg
4%
5,540,000 تومان 5,330,000 تومان

کولر گازی اینورتر مایدیا مدل Mission-24H10i

مدل:Mission-24H10i
ظرفیت:24000
گارانتی:چین

کولر-گازی-میدیا-مدل-ایزی-۲۴h10.jpg
4%
4,470,000 تومان 4,300,000 تومان

کولر گازی مایدیا مدل EASY-24H10

مدل:EASY-24H10
ظرفیت:24000
گارانتی:چین

کولر-گازی-اینورتر-میدیا-مدل-mission-18h10i.jpg
4%
4,450,000 تومان 4,280,000 تومان

کولر گازی اینورتر مایدیا مدل Mission-18H10i

مدل:Mission-18H10i
ظرفیت:18000
گارانتی:چین

کولر-گازی-اینورتر-میدیا-مدل-میشن-۱۲h10i.jpg
4%
3,250,000 تومان 3,126,000 تومان

کولر گازی اینورتر مایدیا مدل Mission-12H10i

مدل:Mission-12H10i
ظرفیت:12000
گارانتی:چین

کولر-گازی-میدیا-مدل-easy-9h10.jpg
4%
2,410,000 تومان 2,312,000 تومان

کولر گازی مایدیا مدل EASY-09H10

مدل:EASY-09H1-K
ظرفیت:9000
گارانتی:چین

Siccom mini FLOWATCH 0
29%
450,000 تومان 320,000 تومان

پمپ درین SICCOM مینی مدل Mini FLOWATCH 0